Jaarlijks zijn er nog altijd honderden slachtoffers van koolmonoxide-vergiftiging. Om dit tegen te gaan mogen vanaf 2023 alleen nog gecertificeerde bedrijven met vakbekwame monteurs werkzaamheden verrichten aan cv-ketels, geisers en gashaarden. Dit zal in de loop van 2021 ingesteld worden in de ‘Gasketelwet’.

Hennink Installatietechniek heeft al zijn buitendienstmonteurs het certificaat laten behalen. Een fijn idee dat alleen vakbekwame installatiemonteurs de werkzaamheden aan uw (gas)verbrandingsinstallaties zullen uitvoeren.

Verplichte Certificering is behaald volgens CO-certificering woningwet en bouwbesluit.

Bron: www.technieknederland.nl/persberichten/gasketelwet-per-1-oktober-in-werking