VOOR STORING OF OFFERTE 

BEL NU 0900 - 0105

GARANTIE OP DAKWERKZAAMHEDEN

 

Nebiprofa

Voor de eigenaar van het dak geldt bij normaal gebruik en onderhoud, een 10-jarige garantie op gebreken in de waterdichtheid van de dakhuid en de daaruit voortvloeiende schade aan de dakbedekkingsconstructie ten gevolge van fouten in:

  • Het advies, ontwerp of bestek van nebiprofa
  • De uitvoering
  • De geleverde dakbedekkingsmatrialen

Monier

MONIER biedt twee soorten garanties aan: de Productgarantie en de Daksysteem garantie.

 

PRODUCTGARANTIE

MONIER staat ervoor in dat de uit eigen productie stammende dakpannen voldoen aan de in de norm EN 490 (voor betondakpannen) en de norm EN 1304 (voor keramische dakpannen), zoals luidende ten tijde van aflevering geformuleerde functionele eisen voor waterdichtheid, vorstbestendigheid en weerstand tegen breuk, en zulks gedurende 30 jaar te rekenen vanaf de afleverdatum. In geval van levering van andere producten dan dakpannen welke producten MONIER heeft gekocht van derden, verstrekt MONIER op deze producten slechts garantie indien en voor zover zij hiervoor een garantie van haar leveranciers verkrijgt.

MONIER sluit elke aansprakelijkheid (uit welke hoofde dan ook) uit, waaronder ook die voor letsel- en bedrijfsschade, behoudens voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevende ondergeschikten van MONIER. Raadpleeg voor de volledige tekst inzake aansprakelijkheid en garantie de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Monier B.V. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar

 

DAKSYSTEEMGARANTIE

Behalve de productgarantie biedt MONIER de Daksysteemgarantie. Deze garantie omvat een periode van 15 jaar en betreft de weersbestendigheid(*) van de aangebrachte dakbedekking van MONIER (dakpannen, machinaal geproduceerde hulpstukken en daksysteemcomponenten). Bovendien garanderen wij dat onze dakbedekkingsproducten voldoen aan de op het moment van levering geldende regelgeving.

De kwaliteit van onze daksysteemcomponenten wordt eveneens gedurende een termijn van 15 jaar gegarandeerd tegen materiaal- en/of productiefouten. Tot slot garandeert MONIER dat door de gecombineerde toepassing van onze dakbedekkingsproducten (dakpannen, machinaal geproduceerde hulpstukken en het gebruik van onze daksysteemcomponenten), mits op de juiste wijze verwerkt, wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit. Niet van toepassing op eventueel t.b.v. het onderhavige project, door MONIER geleverde dakelementen en/of zonne-energiesystemen.

Het weersbestendig zijn van de dakbedekking houdt in dat:

  • het dak regendicht is
  • er ter bescherming van de onderdakconstructie voldoende ventilatie gewaarborgd is
  • de dakpannen en hulpstukken beschermd zijn tegen opwaaien conform NEN 6707 en NPR 6708
  • vogels, ratten en muizen niet kunnen binnendringen in de dakspouw (open ruimte tussen onderdak en dakpannen) e.e.a. met inachtneming van de officieel geldende normen terzake zoals deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2003 art. 3.114 - 3.118.


keuken.png

 

Complete verbouwing? Hennink ontzorgt (Aannemer)

Zorgeloos verbouwen met één aanspreekpunt voor alle werkzaamheden (o.a. timmerwerk, schilderwerk, electriciens, stucadoors en tegelzetters). Wij leveren de juiste berekeningen voor installaties en we doen u graag een goed voorstel voor uw badkamer, toilet of keuken. Uiteraard met garantie!

hennink witgoed

 

K2266237

 

Contact

Zinkwerf 45 
2544 EC Den Haag

0900 - 0105 (lokaal tarief)

Storingstelefoon: 06 - 230 11 897
Op zon- en  feestdagen bereikbaar

Openingstijden:
Ma t/m vr:  08.00 - 17.00 uur

Werkgebied

Heel Zuid-Holland

 

offerte aanvragen